Na povezavi

 https://www.twitch.tv/zupnijakoper

 lahko v živo spremljate prenos svete maše,

                                                      v   nedeljo ob 10. uri.                                                                                                                           

       

     

Odločnost in zdravje

 

Odločnost je lastnost budnega in pogumnega človeka, ki je tam, kjer je in izpolnjuje  svoje poslanstvo. Ta drža je velikega pomena. V njej odkrivamo pozitivni odnos do sebe, do drugih in do Boga. Nekateri govorijo tudi o agresivnosti, ki pa ima drugi pomen in se poraja v ljudeh, ki so ogroženi, izzvani in se ne znajo več obvladati v svojih čustvih ter reakcijah. Agresivnost tako marsikdaj povzroči škodo, zlo in nevšečnosti. Navadno je usmerjena k drugim, včasih k tistim, ki jih imamo radi ali proti samim sebi. V vsakem človeku je pogon življenja, ki gradi in poživlja, pa tudi uničujoči pogon, ki vodi k smrti. Ta deluje destruktivno, mogoče ga je tudi preoblikovati, da dobi pozitivno usmerjenost in vodi v življenje.

Odločnost je povezana z našimi odločitvami, da se sproti odločamo, da znamo brati dogajanje in gledati v prihodnost. Pameten človek zaupa svojim odločitvam, nespametni pa si postavlja vprašanja, kaj bodo ljudje rekli, koliko napora bo zahtevalo, kaj pa če ne bo uspel?. V oporo pri odločitvah nam je Božja beseda, so prijatelji, skupnost, sozakonci, včasih tudi življenjske okoliščine.

Odločnost postavi meje in pokaže na potrebno oddaljenost, ki je temelj sodelovanja, ljubezni in spoštovanja. Prav tako je potrebna razločitev med zlom in dobrim, koristnim in nekoristnim, svetim in profanim. S to držo se omejimo od zla in tistih, ki ga delajo. Jezus je v templju spletel bič in izgnal prodajalce živali ter menjalce denarja. (Jn 2, 13-16) Pri vsakem človeku je pomembna moralna odločnost, da ne dela kompromisov z zlom. Sveto pismo govori, kako so ljudje od vsega začetka delali po svoje in se udinjali zlu. Jezus je rekel, da če nas en organ pohujšuje, ga izderimo. (Mr 9,42-48) S popuščanjem se izgublja odločnost. Namesto nje pride pogajanje in skrivanje ter umikanje.

S tem energičnim pristopom moremo prevetriti naše poglede, gledati naprej z naklonjenostjo in postaviti stvari na svoje mesto. Včasih je s tem povezana določena mera jeze, ki pa ne sme biti umazana z zlom, ker je potem vse izgubljeno in brez pomena.

Jezus se ni pustil razdražiti, bil pa je odločen proti hinavščini in dvoobraznosti, kregal se je z nasprotniki in zahteval, da ga spoštujejo. To je zahteval tudi pred velikim duhovnikom, ko so ga njegovi služabniki sramotili. (Jn 18,22-23) Odločnost je povezana z dostojanstvom, ki je osnova za sobivanje in pogovor. Če odločnosti ni povezana s spoštovanjem, lahko postane nasilna in ubija.

Z odločnostjo opozorimo na svojo prisotnosti in pokažemo drugim, da nas morajo spoštovati.  Povsod se najdejo ljudje, ki bi želeli zasesti naš osebni prostor ali nas celo ponižali, izrinili, ranili. Zato se ne smemo potegniti nazaj in zapreti v svojo nemoč. Prav tako ne smemo odnehati. Namesto, da bi se odločno odzvali na izzive, se zapremo in začnemo napadati sebe. Telo se počasi odzove z boleznijo in drugimi znanilci. Nasprotje temu je nasilje in jeza, ki jo širimo navzven. Odločnost mora biti budna, in ne slepa ali brezciljna. Moramo jo kontrolirati in usmerjati.

Duhovni ljudje so navadno bolj odločni kot drugi. Z vsakdanjo budnostjo, molitvijo in razločevanjem uresničujejo Božjo voljo v svojem življenju. Pri tem niso agresivni, ampak naklonjeni in usmiljeni. Zato so jasni in se odzivajo na izzive. Odnos z Jezusom jim pomaga v boju z različnimi ovirami in odkloni.  S pobudo Duha ne tlačimo vase zamer in užaljenosti, notranje sile se ne krepijo v črnogledosti, ampak postajajo odprte in gradijo. Gospod jih očisti in ozdravi ter obda s svojo toplino. Z njegovo močjo moremo sprejemati trenutke osamljenosti, tesnobe, nemoči. Povezati moremo nasprotja, da more priti iz njih nekaj pozitivnega, da se spravimo z vsem, kar je v nas. Trpeči Jezus nam more podariti moč, da odpustimo, se osvobodimo in živimo v svobodi njegovega Duha.

                                                                                                                   

nalagam novice...