Tonovski načini pri koralu /3

 

            Šesti tonovski način izraža zaupanje vernikov. Napis iz Clunyja poudarja, da se tako pokaže bistvo pobožnosti, ki je v zaupanju v dobroto in usmiljenje Boga. V tem načinu slišimo veselje Ezdra ob praznujočem Izraelu. (Neh 8,10)  Opat Odo povezuje ta tonovski način s srečanjem Jezusa in Samarijanke, ki se je zgodilo ob šesti uri, to je opoldne. (Jn 4,6) Njun pogovor zaznamujeta ljubezen, spoštovanje in zaupanje. Šesta pot nas odpre za živo vodo Jezusove ljubezni, daje nam občutek zaupanja v dejstvo, da nas Gospod podpira in varuje. Zato se s tem načinom petja še bolj zasidramo v Bogu. Darovanjski spev za veliko noč se poje po tem napevu: Kristus, naše velikonočno jagnje, je bilo darovano.«(1 Kor 5,7) Ko je življenje podarjeno, ga moremo praznovati. Po tem napevu se poje tudi uvod v Requiem:  »Requiem aeternam dona eis, Domine«( Večni pokoj jim daj, Gospod). Ko so ljudje potopljeni v žalost, jim šesta pot prebudi zaupanje v Božjo ljubezen in preoblikuje žalost ter spreminja smrt v življenje. Na tretjo velikonočno nedeljo se po tem napevu poje darovanjski spev: Gospod je vstal. (Lk 24,34) Tako odmeva tudi velikonočna aleluja.

Sedmi tonovski način poskrbi, da prodrejo Božji darovi v dobro dušo, tako pravi napis v Clunyju: »Poslušaj in tvoja duša bo živela.« Ta način napolni dušo z veseljem in prostranstvom. Sedma pot je povezana s sedmimi duhovi in sedmimi angeli, ki stojijo pred Bogom, da zatrobijo v sedem trobent. Ker je to pot angelov, je ta način zaželen zlasti ob božiču. Angeli oznanjajo veselo novico o Jezusovem rojstvu. Sedma pot je tudi pot pravice, ki se dviga navzgor. Zato ta način obsega največje intervale med notami. Gre gor in dol. Angelsko petje bi rad prenesel na zemljo in prodrl v duše ljudi. Po tem napevu se poje uvodni spev za božič: Otrok se nam je rodil.(Iz 9,5) Pesem mora vzpone in padce naših čustev usmeriti k Bogu. Tudi za Vnebohod se po tem načinu poje vstopni spev: Možje, Galilejci, kaj gledate v nebo.(Apd 1,11) Na binkošti se po sedmi poti poje darovanjski spev: Nenadoma je prišel iz neba šum.(Apd 2,2) Dinamično gibanje Svetega Duha premaga togost in tesnobo, ter nas odpre za Božjo ljubezen.

Osmi tonovski način nas usmerja k blaženosti in poveličanju. V Clunyju za zapisano, da nas ta pot uči, da so svetniki blaženi. Tudi opat Odo pravi, da je osem blagrov, v katerih nam je Jezus pokazal pot, kako naj se uresničimo v življenju. Božja beseda mora prodreti v nas, da bi postali sveti in srečni. Nekateri primerjajo ta način z osmim dnevom, ki ne pozna večera in zatona. Osma pot nas vodi k cilju, k vstajenju in poveličanju. Osmeri blagri niso le obljuba, ampak tudi konkretna praksa življenja, po kateri moremo pridobiti Božje kraljevanje v nas in v svetu. Z glasbenega vidika je osma pot podobna drugi. Vendar napoveduje še nekaj drugačnega, naši vsakdanjosti predstavlja blaženost in večnost. Zato jo želi prežeti s Svetim Duhom, ki nam ga pošilja Jezus. Besedila, ki obravnavajo Svetega Duha, se pogosto pojejo po tem načinu. Uvodni spev v binkoštno bogoslužje: Gospodov Duh napolni vso zemljo. (Mdr 1,7) Po tem načinu se poje obhajilni spev: Sveti Duh vas bo učil (Jn 14,26) in: Duh, ki izhaja iz Očeta. (Jn 15,26)

Ob osmih načinih petja korala lahko dobimo še veliko drugih razlag in asociacij. Ti načini so polni simbolike in želijo odpreti vso osebo za Božji nagovor. Obenem se pri tem petju pokaže stanje našega duha in kakšni smo pred Bogom ali kakšen okus pusti Bog v naši duši. Francoska filozofinja Simone Weil je ob koralih velikega tedna našla razsvetljenje, prišla je do spoznanja, da je ni zapustila Božja ljubezen tudi v bednem stanju. Oseba, h kateri je usmerjena ta glasba, je dvignila svet, zato velja njegova obljuba: »Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni: jaz sem svet premagal.«(Jn 16,33) Terapevt Alfred Tomatis pravi, da gregorijanski koral omogoča dostop do Božjega in odpira človeka Bogu.

nalagam novice...